วันที่ 5 กันยายน 2566 ภาคเช้าเวลา 06.00-08.00 น.

ภาคบ่าย 12.00-16.00 น.

ช่วงเย็น 18.00-20.00 น.

รับฟังบรรยายธรรม เรื่อง “วิธีกำจัดนิวรณธรรม อันเป็นเหตุปิดกั้นความดี” โดย พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย