ภาคเช้า เวลา 06.00-08.00 น.สวดมนตร์ ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม

ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

ภาคค่ำ เวลา 18.00-20.00 น.

แสดงธรรมเทศนาโดย พระราชภาวนาวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา