เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีพระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี,ดร. รองอธิการบดี นำบุคลากรสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 15.00-16.30 น.