เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสาววิจิตรา สุขกบุตร นักศึกษาปี 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มีกำหนดการตามลำดับดังนี้

เวลา 18.30 น.
– ผู้บริหาร คณะจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมเพรียงกัน ณ วัดหนองปลิง จ.สระบุรี สถานที่  ประกอบพิธีสวดอภิธรรม

เวลา 19.00 น.
– พระเดชพระคุณพระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีถึงสถานที่ประกอบพิธี และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี

-ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
-พระเดชพระคุณพระกิตติสารสุธี ให้ศีล
-เจ้าหน้าที่อาราธนาพระธรรม
-แสดงพระธรรมเทศนา
-เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแก่องค์แสดงธรรม

เวลา 19.30 น.
-พระสงฆ์สวดอภิธรรม
-เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
-กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมงานฌาปนกิจ นางสาววิจิตรา สุขกบุตร นักศึกษาปี 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ณ วัดหนองปลิง จ.สระบุรี