เดือน: <span>กรกฎาคม 2564</span>

ป้องกัน: หนังสือส่งตัวพระสอนศีลธรรม เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ตัวอย่างการส่งแบบรายงาน เทอม ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามประกาศ ศธ. เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ …

ป้องกัน: สัญญาจ้างพระสอนศีลธรรม( สมัครใหม่ ) ประจำปี ๒๕๖๔

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน