เดือน: <span>พฤศจิกายน 2565</span>
Featured

การส่งแบบรายงาน เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างแบบรายงานเทอม2-2565

เช็คเอกสารและดำเนินการดังนี้

1.เช็คหัวกระดาษ ปีงบประมาณ 2566 (ถ้าเป็นปีงบประมาณ 2565 ให้แก้ไขด้วยปากกาแล้วเซ็นต์กำกับ)

2.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

3.แบบรายงานการสอน ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง/เดือน

4.เซ็นต์ชื่อท่าน ลงวัน/เดือน/ปี

5.ลงวัน/เดือน/ปี (ฝั่ง ผอ. ให้ตรงกันทั้ง 2 ฝั่ง)

6.ทำเอกสารแบบรายงานแต่ละเดือนเป็น 2 ชุด,แนบสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยทั้ง 2 ชุด รวม 1 เดือน = 4 แผ่น

7.กรณีแบบรายงานในระบบมีปัญหา สามารถขีดทับ เขียนข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วเซ็นต์ชื่อกำกับทุกครั้ง

วิธีการส่งทางไปรณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง

ไปรษณีย์ ส่งมาที่ : งานพระสอนศีลธรรม มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035 – 6745-038 ต่อ 111 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 092– 954– 0560

ส่งด้วยตนเอง ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง 302 ชั้น 3 ตึก 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์