หมวดหมู่: <span>ข่าวพระสอนศีลธรรม</span>
Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดยสมัครผ่านระบบเว็บไซต์นี้ https://e-mms.mbu.ac.th/register.php กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อติดติดกลับในการแจ้งข่าวสาร

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม :

งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕ – ๖๗๔๕-๐๓๘ ต่อ ๑๑๑

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖๔– ๑๗๙– ๗๓๕๘ LINE ID : sutarak-nop

ประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน-ประจำปี-2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย …

ป้องกัน: หนังสือ : ขอความอนุเคราะห์ส่งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

Featured

เรื่องชี้แจ้งเหตุผล ไม่ได้เข้าอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

กรณีพระสอนฯ มมร. มวก. (พระสอนเดิม) ไม่ได้เข้าอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

ให้ดำเนินการตามรายละเอียดเอกสารมรายแนบไว้พร้อมนี้

กำหนดส่ง : ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ที่อยู่จัดส่ง : งานพระสอนฯ มมร. มวก.

57 หมู่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13710

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 092 954 0560

กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนา 9 พฤษภาคม

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนา …

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (พื้นที่ ๑๓ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,ลพบุรี,นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา,อ่างทอง,สุพรรณบุรี,สิงห์บุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,และนครสวรรค์)

สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://e-mms. …

Featured

การส่งแบบรายงาน เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างแบบรายงานเทอม2-2565

เช็คเอกสารและดำเนินการดังนี้

1.เช็คหัวกระดาษ ปีงบประมาณ 2566 (ถ้าเป็นปีงบประมาณ 2565 ให้แก้ไขด้วยปากกาแล้วเซ็นต์กำกับ)

2.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

3.แบบรายงานการสอน ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง/เดือน

4.เซ็นต์ชื่อท่าน ลงวัน/เดือน/ปี

5.ลงวัน/เดือน/ปี (ฝั่ง ผอ. ให้ตรงกันทั้ง 2 ฝั่ง)

6.ทำเอกสารแบบรายงานแต่ละเดือนเป็น 2 ชุด,แนบสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยทั้ง 2 ชุด รวม 1 เดือน = 4 แผ่น

7.กรณีแบบรายงานในระบบมีปัญหา สามารถขีดทับ เขียนข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วเซ็นต์ชื่อกำกับทุกครั้ง

วิธีการส่งทางไปรณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง

ไปรษณีย์ ส่งมาที่ : งานพระสอนศีลธรรม มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035 – 6745-038 ต่อ 111 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 092– 954– 0560

ส่งด้วยตนเอง ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง 302 ชั้น 3 ตึก 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

โครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เว …