หมวดหมู่: <span>Uncategorized</span>

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (พื้นที่ ๑๓ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,ลพบุรี,นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา,อ่างทอง,สุพรรณบุรี,สิงห์บุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,และนครสวรรค์)

สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://e-mms. …

โครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เว …

Featured

โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์)

เรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์)

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่ม ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป (หลังจบโครงการ ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้)

ผ่าน Application Zoom Meeting ID : 663 853 4821 Passcode : 123456

ตัวอย่างการส่งแบบรายงาน เทอม ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามประกาศ สธ. “เรื่อง หลักเกณ …