หมวดหมู่: <span>ข้อมูลพื้นฐาน</span>

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (พื้นที่ ๑๓ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,ลพบุรี,นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา,อ่างทอง,สุพรรณบุรี,สิงห์บุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,และนครสวรรค์)

สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://e-mms. …