เดือน: <span>มกราคม 2567</span>
Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดยสมัครผ่านระบบเว็บไซต์นี้ https://e-mms.mbu.ac.th/register.php กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อติดติดกลับในการแจ้งข่าวสาร

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม :

งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕ – ๖๗๔๕-๐๓๘ ต่อ ๑๑๑

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖๔– ๑๗๙– ๗๓๕๘ LINE ID : sutarak-nop

ประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน-ประจำปี-2567