เดือน: <span>กุมภาพันธ์ 2565</span>
Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครพระสอนฯ_01022022_150014

https://e-mms.mbu.ac.th/register.php ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม :

งานพระสอนศีลธรรม มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕ – ๖๗๔๕-๐๓๘ ต่อ ๑๑๑

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๒– ๖๑๔ – ๗๓๕๘ LINE ID : sutarak-nop