เดือน: <span>กันยายน 2564</span>

ขอนิมนต์ เชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือทางศาสนาต่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education ประจำปี​ ๒๕​๖​๔ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting​ หลักสูตร ครั้งที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔

ขอเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือทางศาสนาต่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education ประจำปี​ ๒๕​๖​๔ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting​ หลักสูตร ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๔

ขอเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือทางศาสนาต่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education ประจำปี​ ๒๕​๖​๔ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting​ หลักสูตร ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ขอเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

Featured

ขอนิมนต์ เชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือทางศาสนาต่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education ประจำปี​ ๒๕​๖​๔ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting​ หลักสูตร ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๓๕ – ๖๗๔๕-๐๓๘ ต่อ ๑๑๑ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๒ – ๙๕๔ – ๐๕๖๐