งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
PhraHead
สมัครพระสอน
ระเบียบการสมัคร
หน้าหลักฐานข้อมูล

ระบบฝึกอบรมออนไลน์

วันเดือนปีที่อบรมเวลากิจกรรม/โครงการรูปแบบ/สถานที่
30 มิถุนายน 2564
09.00-16.30 น.อบรมการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสมัครใหม่) ประจำปี 2564ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ และรอรับชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
เข้าอบรม
รับใบประกาศ

ข่าวพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Load More