มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (พื้นที่ ๑๓ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,ลพบุรี,นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา,อ่างทอง,สุพรรณบุรี,สิงห์บุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,และนครสวรรค์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (พื้นที่ ๑๓ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,ลพบุรี,นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา,อ่างทอง,สุพรรณบุรี,สิงห์บุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,และนครสวรรค์)

ประกาศรับสมัครพระสอน_0001

🖥 สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://e-mms.mbu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑.เป็นพระภิกษุ มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี พรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา

๒.มีวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมนักธรรมชั้นเอก มีวุฒิการศึกษาทางโลก ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

๓.มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักฐานการสมัคร

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาหนังสือสุทธิ (ทุกหน้า) 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก (ม.ปลาย) 1 ฉบับ, สำเนาวุฒิการศึกษาทางธรรม (นักธรรมเอก) 1 ฉบับ, สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ชื่อต้องเป็นพระเท่านั้น) 1 ฉบับ, และ สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

จัดส่งเอกสาร ส่งมาที่ : งานพระสอนศีลธรรม มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035 – 6745-038 ต่อ 111 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 092– 954– 0560, 082-614-7358

ส่งด้วยตนเอง ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง 302 ชั้น 3 ตึก 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *