เดือน: <span>มิถุนายน 2565</span>
Featured

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclKepdfJL4VBdaPZIWIgBiSFesiwgbHjPmHb6kn5KixzixEw/viewform

พระสอนใหม่ วันพุธ พฤหัส ที่ 29 – 30 มิถุนายน
พระสอนเดิม วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน
รายละเอียดดังกำหนดการนี้

พระสอนใหม่และพระสอนเดิม ต้องเข้าอบรมทุกรูป
เพื่อทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ ไอดี : sutarak-nop
หรือโทร.092-954-0560