เดือน: <span>พฤษภาคม 2565</span>
Featured

วันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17

ขอเรียนเชิญ/เจริญพร ทุกท่านร่วมงาน วันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นที่ระลึกในการร่วมงานเรื่อง “ธรรมะ ดิสรัปชั่น และการป้องกัน : มิติและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ต่อโควิด-19″ (Dhamma, Disruption, and Defense : COVID-19 in Buddhist Perspective and Practice) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-16.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Webinar ID : 913 8016 4919Passcode : 504196ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (@mbu.ac.th) และ YouTube MBU MEDIA ให้กับผู้สนใจทั่วโลกกำหนดการ และรายละเอียดการจัดงาน https://www.mbu.ac.th/vesakday65/ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน shorturl.at/oBCGS

Featured

โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์)

เรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์)

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่ม ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป (หลังจบโครงการ ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้)

ผ่าน Application Zoom Meeting ID : 663 853 4821 Passcode : 123456