งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

ชื่อโครงการวันเดือนปีที่จัดสถานที่แบบตอบรับ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2566 12-13 พฤษภาคม 2566โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีโปรดคลิก