แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้ง

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้ง