ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้ง

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้ง