โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา​ BU​ พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา​ BU​ พ.ศ.2566

ประมวลภาพการฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิธีประทานปริญญาบัตร บัณฑิตสำเร็จการศึกษา 2564-2565

ประมวลภาพการฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิธีประทานปริญญาบัตร บัณฑิตสำเร็จการศึกษา 2564-2565