ประมวลภาพกิจกรรมการจับฉลากของขวัญปีใหม่ของนักศึกษา ห้องเรียน ข จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมการจับฉลากของขวัญปีใหม่ของนักศึกษา ห้องเรียน ข จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยและพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยและพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งานแสดงมุทิตาสักการะ พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

งานแสดงมุทิตาสักการะ พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

พระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เข้ารับประทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เข้ารับประทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย