260663Somdej

PostHeaderIcon โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 [15/07/62]

             เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด"โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2 (1)

 

พิธีเปิดโดย พระราชวัชราภรณ์ รองอธิการบดี ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระสวดมนต์

2 (14)

2 (13)

 

 กล่าวรายงาน โดย พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

2 (12)

2 (6)

2 (16)

 

-ถ่ายภาพหมู่

2 (19)

2 (4)

 

 

บรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาและความสำคัญเนื่องในวันอาสาฬบูชา และหน้าที่ของพุทธสาสนิกชน  โดย พระมหาทรงพล  พลวฑฺฒโน (สังสุวรรณ)

2 (21)

2 (10)

2 (8)

 

ช่วงเย็น

-กิจกรรมเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ

2 (18)

2 (23)

 

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo