พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ
รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

พระครูวินัยการโกวิท
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา

นายสิทธิศักดิ์ ประดับ
บรรณารักษ์

พระสุธารักษ์ ธมฺมารกฺโข (ปิยมาตย์)
นักวิชาการศึกษา

นายไพรัตน์ ธรรมมิกะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวอุไร เรืองดาว
บรรณารักษ์

นายอัศวิน คงชำนาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo